-

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG dla potrzeb „Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, finansowanego z projektu: ‘Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie w związku z walką i skutkami COVID-19’, Osi Priorytetowej: ‘RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne’

© SPSR Nowogard