Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

Tytuł projektu: „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie”

Numer projektu:  RPZP.07.07.00-32-N017/20

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 440 800,00 zł.

Głównym celem projektu jest  walka ze skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w
zakresie złagodzenia skutków pandemii poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony
osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego dla
SPSR w Nowogardzie.