-

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie

Tytuł projektu: „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie”

Numer projektu:  RPZP.07.07.00-32-N017/20

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 440 800,00 zł.

Głównym celem projektu jest  walka ze skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w
zakresie złagodzenia skutków pandemii poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony
osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego dla
SPSR w Nowogardzie.

© SPSR Nowogard