Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Ogłoszenie

Szpital w Nowogardzie, zatrudni na stanowisko ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwo i ginekologia w nowo wybudowanym nowoczesnym szpitalu o ugruntowanej pozycji na rynku medycznym.

Forma za­trud­nie­nia: do uzgod­nie­nia

Miejsce pracy: Nowogard woj. zachodniopomorskie

Pro­si­my o do­pi­sa­nie klau­zu­li w ofer­tach pi­sem­nych: „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.)”

Adres: Samodzielny Publiczny Szpitalu Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Zgłoszenia prosimy nadsyłać:
Zachęcamy do kontaktu na tel. kom. 781 44 66 45