-

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w przeddzień wyjścia.

W dniu wypisu sekretarka medyczna oddziału prosi pacjenta o przedstawienie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego leczenia. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka zwraca pacjentowi Jego dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu ze szpitala i receptami.

Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych. Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu karetkami pogotowia. Ludziom bezdomnymi samotnym pomagamy w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej i przytuliskach.

© SPSR Nowogard