Menu główne

2020 12 21 zyczenia Szpital

Adres:

SPSR Nowogard
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard

REGON: 812372658
NIP: 856-16-67-533

rachunek bankowy Bank Pekao
nr konta: 30 1240 3927 1111 0010 8425 3803

Telefony:

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 91 577 05 79

Centrala:
     tel. 91 39-213-56
     tel. 91 39-218-77

Sekretariat:
     tel. 91 39-215-59
     fax. 91 392-00-59

Rejestracja POZ:
     tel. 91 39-218-00
     tel. 91 39-218-06

E-mail i www


www.szpital.nowogard.pl
bip.szpital.nowogard.pl

Edyta Pałkowska-Ślipek

 

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

Pacjent może przebywać poza terenem oddziału w następujących przypadkach:

  1. Po wypisie z oddziału.
    Po otrzymaniu karty informacyjnej (wypisowej) i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień - od lekarza leczącego i pielęgniarki dyżurnej - zobowiązujemy pacjentów do zgłoszenia pielęgniarce dyżurnej faktu opuszczenia oddziału.
  2. Po uzyskaniu przepustki.
    Przepustki udziela Ordynator Oddziału lub lekarz dyżurny (należy o tym fakcie powiadomić pielęgniarkę dyżurną). Po uzyskaniu zgody na opuszczenie oddziału pacjent zobowiązany jest do powrotu w wyznaczonym terminie. Przed opuszczeniem oddziału Pacjent otrzymuje wskazówki pielęgniarskie dotyczące zachowania się w środowisku domowym (sposób podawania leków, wykonania toalety, żywienia).
  3. Po uzyskaniu zgody na spacer.
    O możliwości pójścia na spacer decyduje lekarz lub pielęgniarka, którzy określają czas przebywania Pacjenta poza oddziałem. Moment wyjścia i powrotu zgłaszany jest pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na specyfikę leczenia na niektórych oddziałach wychodzenie na spacery nie jest praktykowane. Kiedy wymaga tego uczestnictwo w badaniach, zabiegach, konsultacjach.

Niektóre choroby powodują konieczność wykonania poza oddziałem specjalistycznych badań i zabiegów. W sytuacji takiej Pacjent jest prowadzony lub przewożony do pracowni i zakładów diagnostycznych znajdujących się na terenie Naszej Placówki. Opieka nad Pacjentem spoczywa wówczas na pielęgniarce dyżurnej, ratowniku medycznym lub sanitariuszu.